blog

Profiteer dit jaar nog van de Investeringsaftrek (KIA)

Tegen het einde van het jaar is het goed om al je investeringen op een rijtje te zetten. Met een overzicht van je investeringen in het afgelopen jaar kun je bepalen of je in aanmerking kunt komen voor de investeringsaftrek. Dat kan je namelijk veel geld schelen bij je belastingaangifte straks.

Je moet daarvoor wel boven een drempelbedrag aan totale investeringen uitkomen. Zit je onder dit drempelbedrag, dan kan het heel interessant zijn nog dit jaar een investering te doen in bijvoorbeeld een nieuwe computer of apparatuur. We zetten het op een rij:

 

Wat is een investering

Aanschafkosten van bedrijfsmiddelen die je niet verbruikt maar nodig hebt om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen, langer dan een jaar in je onderneming gebruikt en meer kosten dan 450 euro. Investeringen mag je niet in één keer als kosten opvoeren maar moet je afschrijven (maximaal 20% per jaar).

 

Wat is investeringsaftrek

Investeringsaftrek bestaat uit een bedrag dat je van de winst mag aftrekken in het jaar dat je een investering hebt gedaan. Hierdoor wordt de bruto-winst lager en hoeft je dus minder belasting te betalen. Er zijn drie soorten investeringsaftrek:

- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA stimuleert het investeren bij kleine ondernemers
- Energie-investeringsaftrek (EIA) voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie
- Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Voor zzp-ers en kleine ondernemers is vooral de KIA interessant. Voor ondernemers in België gelden andere regels. Zie de link onderaan.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Het bedrag dat je van de winst mag aftrekken volgens de KIA is afhankelijk van het totaalbedrag dat je hebt geïnvesteerd. Als je in een jaar meer hebt geïnvesteerd dan € 2.600 in bedrijfsmiddelen voor je onderneming kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je mag dan tot 28% van het totale geïnvesteerde bedrag (exclusief btw) van je winst aftrekken. Over dat deel van je winst hoef je dan geen belasting te betalen.

Als je totale investeringen hoger zijn dan € 63.717 dan gelden afwijkende percentages. Het gaat dus niet om het bedrag afzonderlijke investeringen maar om het totaalbedrag van alle investeringen in een kalenderjaar. Iedere afzonderlijke investering moet wel meer dan € 450 bedragen.

 

Dit jaar nog investeren?

Maak je winst en kom je (net) niet aan de drempel van € 2.600 aan totale investeringen dit jaar, dan is het interessant na te gaan nog dit jaar een investering te doen om wel boven de drempel uit te komen. Je betaalt dan over 28% van het totale bedrag geen belasting en dat scheelt al gauw honderden euro's.

 

Kijk voor meer informatie op:
Belastingdienst.
Afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen.
Investeringsaftrek voor ondernemers in België .