Afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen betekent minder belasting betalen

Heb je een eigen bedrijf, werk je als freelancer of doe je opdrachten naast je werk dan mag je de kosten die je voor je bedrijf maakt van je winst aftrekken. Normaal mag je die kosten aftrekken in het jaar waarin je de aanschaf hebt gedaan. Gewone bedrijfskosten als kantoorartikelen of drukwerk neem je gewoon op in je uitgaven in de periode dat je die hebt gekocht.

Bij investeringen ligt dat anders. Investeringen zijn je kosten voor bedrijfsmiddelen die je niet verbruikt maar die je langer dan een jaar in je onderneming gebruikt en meer kosten dan 450 euro.

Bedrijfsmiddelen afschrijven

Bedrijfsmiddelen heb je nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld je Apple MacBook Pro laptop, de Nikon digitale fotocamera voor je foto opdrachten, speciaal gereedschap, de verbouwing en inrichting van je kantoor- of praktijkruimte of bedrijfsauto.

De kosten hiervoor mag je niet in één keer als gewone bedrijfskosten opvoeren. Je mag hiervoor wel de afschrijving als kosten opvoeren. Afschrijven betekent dat je elk jaar een deel van de waarde (de aanschafwaarde zonder BTW) als kosten mag aftrekken, totdat na een aantal jaren het bedrijfsmiddel aan vervanging toe is. Standaard geldt dat je per jaar maximaal 20% van de aanschafkosten mag afschrijven. Een bedrijfsmiddel schrijf je dus minimaal in vijf jaar af. De BTW die je bij de aankoop hebt betaald neem je wel volledig mee in het jaar van de aanschaf.

Makkelijk je afschrijvingen meenemen in je administratie

Denk niet dat afschrijven en investeringen te ingewikkeld zijn en je deze kosten daarom maar niet meeneemt in je administratie. Als je deze kosten voor je bedrijfsmiddelen meeneemt in je administratie kan je dat namelijk veel geld besparen: de BTW op de aanschaf en ieder jaar de jaarlijkse kosten voor afschrijvingen.

Met de module afschrijvingen maakt inqonto het heel gemakkelijk de afschrijvingen op je bedrijfsmiddelen mee te nemen in je administratie. De afschrijvingskosten worden automatisch voor je berekend en meegenomen in je administratie. En de BTW op de aanschaf wordt automatisch meegenomen in het overzicht voor je BTW aangifte. Dat is makkelijk geld besparen!

Investeringen
Aanschafkosten van bedrijfsmiddelen die je niet verbruikt maar nodig hebt om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen, langer dan een jaar in je onderneming gebruikt en meer kosten dan 450 euro.

Afschrijvingsperiode
De vermoedelijke gebruiksduur (in hele jaren) van een bedrijfsmiddel. Dat is de periode totdat het helemaal versleten is of totdat het geen waarde meer heeft voor je onderneming bijvoorbeeld omdat de techniek is verouderd of onderhoud- en reparatiekosten te hoog oplopen. Omdat je maximaal 20% per jaar mag afschrijven ga je uit van minimaal 5 jaar.

Restwaarde
Bij investeren en afschrijven houd je rekening met de restwaarde. De restwaarde is de geschatte verkoopwaarde van het bedrijfsmiddel aan het einde van de afschrijvingsperiode.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Het bijhouden van je investeringen kan je nog meer geld besparen. Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en je investeringen in een jaar uitkomen boven een drempelbedrag (€ 2.300), kun je gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je mag dan nog eens 28% van het totale geïnvesteerde bedrag van je winst aftrekken. Het drempelbedrag en aftrek worden jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld.

inqonto berekent automatisch je afschrijvingen: Start met inqonto en bespaar op je belastingen!