Privacy Policy

Laatste update: 31 oktober 2012

 

Wij respecteren jouw privacy

inqonto respecteert de privacy van de gebruikers van haar website, producten en diensten en pleegt alle commercieel redelijke inzet om deze te beveiligen. Het bewaren van jouw Privacy is één van onze belangrijkste uitgangspunten. Je vetrouwt ons met gevoelige informatie. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus. Door onze Privacy Policy te accepteren bij het aanmelden of door de website te bezoeken en gebruik te maken van onze dienstverlening, verklaar je uitdrukkelijk toestemming te verlenen aan het opslaan, gebruik en beschikbaarstellen van jouw gegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy. Deze Privacy Policy is onderdeel van en onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden. Lees onderstaande om meer te begrijpen over welke informatie we opslaan, wat we met die informatie doen en hoe we je informatie mogelijk gebruiken.

Jij blijft eigenaar en beheerder van jouw data

Je behoudt het eigendom op alle data die je invoert en upload in inqonto, en hebt het uiteindelijke beheer over wie toegang heeft tot jouw data. Je kunt je data exporteren, als een csv bestand, wanneer je dat wilt. Je beheert de toegang tot je data via gebruikers accounts die je alleen zelf kuntmaken, en waarmee je bijvoorbeeld je accountant toegang kunt geven. Het is jouw verantwoordelijkheid om de inloginformatie veilig te bewaren en alleen af te geven aan personen die je vertrouwt.

Hoe gebruiken wij jouw informatie

Wij hebben geen togang tot wachtwoorden of accounts, dus we kunnen niet inloggen op jouw inqonto account zonder je toestemming (je kunt bijvoorbeeld ons als een tijdelijke gebruiker toegang verlenen tot je account om een vraag te kunnen beantwoorden). We monitoren gebruikerspatronen, zoals logindatum en datavolumes, om te begrijpen hoe gebruik wordt gemaakt van het systeem en te zorgen dat onze servers het aankunnen. Voor dit doel kunnen we mogelijk ook jouw IP adres gebruiken (je IP adres is het individuele identificatie nummer van jouw computer wanneer deze is verbonden met het Internet).

Wanneer je je aanmeldt voor een account, stel je je naam, contactgegevens (inclusief emailadres) en informatie over je bedrijf aan ons beschikbaar. We hebben deze gegevens nodig om:
- je de mogelijkheid te bieden facturen te maken en een administratie te voeren die voldoen aan de wettelijke voorwaarden,
- onze eigen administratie te onderhouden en je te factureren voor geleverde diensten,
- ons in de gelegenheid te stellen je vragen te beantwoorden,
- je identiteit te verifiëren om veiligheidsredenen,
- je onze nieuwsbrief te sturen, als je hiermee instemt.

We kunnen je gegevens ook gebruiken om onze marketing en promotie inspanningen te verbeteren, onze dienstverlening te verbeteren, en inhoud, layout en diensten te personaliseren. Hierdoor kan inqonto verbeteren en beter toegesneden worden op jouw behoeften om zo een soepel, efficiënt, veilig en persoonlijke ervaring te bereiken bij jouw gebruik van inqonto.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met data die worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen van je computer of apparaat wanneer je onze website bezoekt. Om je bij het inloggen toegang te verlenen tot je account is het nodig dat we een tijdelijke cookie opslaan in je internet browser. Deze vervalt automatisch na 60 minuten inactiviteit of wannneer je uitlogt. Je kunt er ook voor kiezen een permanente cookie op te slaan waardoor je toegang tot je account krijgt zonder steeds opnieuw je inloggevens in te typen (‘Remember me on this computer’). Wanneer je expliciet uitlogt wordt deze cookie verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie over jou, maar je moet ‘Remember me on this computer’ uiteraard niet gebruiken op openbare computers.

Data Opslag & Veiligheid

inqonto maakt gebruik van derden voor hosting, het beschikbaartellen van servers, software, netwerk en opslag en de hieraan gerelateerde technologie om inqonto te laten draaien. Onze servers zijn gebaseerd in Europa. Als je je aanmeldt voor inqonto bevestig je je instemming dat jouw informatie, inclusief persoonlijke gegevens en inhoud, wordt gehost in Europa.

inqonto streeft er naar om jouw informatie optimaal te beveiligen en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om deze te beschermen. Voor informatie uitwisseling via internet, al dan niet draadloos, kan echter nooit 100% bescherming worden gegarandeerd, waardoor wij de veiligheid van jouw gegevens ook niet 100% kunnen garanderen; dienovereenkomstig erken je dat je dit risico accepteert.

We zullen alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om de veiligheid van jouw informatie te verzekeren op onze systemen:
Je inqonto wachtwoord is beveiligd door encryptie en alleen jij hebt toegang;
Je persoonlijke informatie en data wordt opgeslagen in systemen die zijn beveiligd met fysieke, electronische en procedurele waarborgen en zijn ondergebracht in een veilige locatie.
We monitoren of bekijken door jouw opgeslagen persoonlijke informatie of inhoud niet, maar deze kunnen worden bekeken wanneer blijkt dat onze Algemene Voorwaarden zijn geschonden en bevestiging hiervan noodzakelijk is, of om een andere reden dat we genoodzaakt zijn deze te bekijken.
Wanneer van een relevant veiligheidsrisico sprake is zullen we je hiervan op de hoogte stellen en je via het emailadres dat je hebt opgegevens bij de registratie of via een bericht op de website informatie geven om je gegevens veilig te stellen.

Opzegging account

Wanneer je opzegt, bewaren we je gegevens op onze systemen voor zeven dagen. Na deze periode zijn je gegevens onherroepelijk verwijderd van onze databases.

Jouw gegevens delen met anderen

We kunnen jouw account gegevens delen met andere personen, bedrijven of andere organisaties (en hun adviseurs) die onze dienstverlening, rechten en verantwoordelijkheden volgens onze overeenkomst met jou willen overnemen (waarna deze persoon, bedrijf of organisatie jouw gegevens kan gebruiken op dezelfde basis als wij dat doen). We behouden ons het recht voor samen te werken met door de wet aangewezen instanties bij onderzoek naar mogelijke illegale activiteiten van website bezoekers en gebruikers van onze dienstverlening. We aanvaarden in dat geval geen aansprakelijkheid ontstaan uit het beschikbaarstellen van de gegevens.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzig in de toekomst en de gewijzigde versie wordt hier op de website gepubliceerd.

Vragen?

We beogen ons privacy beleid zo begrijpelijk mogelijk te maken. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen, mail ons dan op info [at] inqonto.com.